Yorkies For Sale

 

sassy yorkie puppy
"Sassy"
Female Yorkie
.07 oz
ACA Registered

$1000